TT

H. Murat Özbilgin

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında Ekonomist olarak görev yapmaktadır.

Editöre Not
Her türlü görüş, öneri
ve yorumlarınız için:
Mesaj Gönder

2002-2015 döneminde Türkiye ekonomisindeki kamu yatırımlarının tamamlanma süresi önemli ölçüde kısaldı. Bu kısalma kısmen kamu yatırımlarının sektörel dağılımının zaman içindeki değişimi gibi faktörlerle bağlantılı olarak gerçekleşmiş olabilir. Ancak aynı dönemde Dünya Bankası Kamunun Etkinliği Endeksi’ne göre kamu sektörünün etkinliğinde önemli düzeyde bir iyileşme elde edilmiş. Bu iyileşmenin kamu yatırımlarının tamamlanma hızındaki artışta önemli bir rol oynamış olması kuvvetle muhtemel.

2016 yılında TCMB Ekonomi Notu olarak yayımlanan “Kamu Yatırımlarının Tamamlanma Süresindeki Kısalmanın Refah Etkisi” isimli çalışmada, kamu yatırımlarının tamamlanma süresindeki kısalmanın sosyal refaha yaptığı etki, planlama ve tayınlama gibi diğer önemli değerlendirme kriterlerinde zaman içinde önemli bir değişiklik olmadığı varsayımıyla inceleniyor. Bu amaç doğrultusunda kurgulanan ekonomik modele göre, kamu yatırımlarının tamamlanma süresinin ele alınan dönemdeki gibi 9 yıldan 4 yıla düşmesinden elde edilen refah kazanımları tüketimde yüzde 0,7 oranında bir artışa karşılık geliyor. Kamu yatırımlarının tamamlanma süresindeki kısalma kamu yatırımlarına olan talebi artırıyor. Bu durum da yol açtığı pozitif dışsallık ve artan verimlilik vasıtasıyla özel sektör yatırımlarını yukarı çekiyor. Toplam sermaye stokunun böylelikle artması ve daha yüksek bir gelir düzeyine ulaşılması ise tüketimin artması ve önemli refah kazanımlarını beraberinde getiriyor.

Enflasyon Raporu 2016-III, Kutu 4-3’ten alıntıdır.

Kaynakça:

Özbilgin, H. Murat (2016). "Kamu Yatırımlarının Tamamlanma Süresindeki Kısalmanın Refah Etkisi", TCMB  Ekonomi Notları No. 16/17, 16 Mayıs 2016

H. Murat Özbilgin

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında Ekonomist olarak görev yapmaktadır.

Editöre Not
Her türlü görüş, öneri
ve yorumlarınız için:
Mesaj Gönder

ANA SAYFA

* Blogda yer verilen görüşler yazarlara aittir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının resmi görüşlerini temsil etmeyebilir.