TT Loading
TCMB
TCMB

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

All Articles

Editöre Not
Her türlü görüş, öneri
ve yorumlarınız için:
Mesaj Gönder

Merkez Bankası her ay fiyat istatistiklerinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ilan edilmesini izleyen iş günü içinde Aylık Fiyat Gelişmeleri raporu yayımlıyor. Rapor, Merkez Bankasının bir önceki ayın enflasyon rakamlarına ilişkin ilk görüşlerini ifade etmekte. Rapor ile temel olarak resmi fiyat istatistiklerinin açıklanması ile Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı arasında geçen süre zarfında aylık enflasyon gelişmelerinin kamuoyu tarafından daha sağlıklı biçimde yorumlanmasına katkıda bulunmak amaçlanıyor.

Son yayımlanan Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporuna göre, 2017 yılı Haziran ayında gıda yıllık enflasyonunda taze meyve-sebze ürünlerine bağlı olarak düşüş kaydedildi. Yıllık enflasyon enerji ve temel mal grubunda gerilerken hizmet grubunda sınırlı bir artış göstermiş. Çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonunda kısmi bir iyileşme gözlenirken ana eğiliminde de yavaşlama olduğu gözleniyor.

2017 yılı Haziran ayında tüketici fiyatları yüzde 0,27 oranında azaldı ve yıllık enflasyon 0,82 puan düşerek yüzde 10,90 oldu.  Bu dönemde B ve C endekslerinin[1] yıllık değişim oranları sırasıyla 0,12 ve 0,18 puan düşerek yüzde 9,07 ve 9,20 olarak gerçekleşti. Alt grupların yıllık tüketici enflasyonuna katkıları incelendiğinde, bir önceki aya göre gıda, temel mal ve enerji gruplarının katkısının sırasıyla 0,55, 0,15 ve 0,15 puan azaldığı görülüyor. Hizmet ve alkol-tütün gruplarının katkısında ise önemli bir değişim olmamış.

Mevsimsellikten arındırılmış verilerle çekirdek enflasyon göstergelerinin üç aylık ortalamaları incelendiğinde ana eğilimdeki yavaşlamanın sürdüğü gözleniyor. Bu dönemde ana eğilimdeki yavaşlama, Türk lirasının yakın dönemdeki seyrine bağlı olarak temel mal grubunda daha belirgin iken hizmet grubunda daha sınırlı olmuş.

Yurt içi üretici fiyatları Haziran ayında uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki olumlu görünümle yataya yakın seyretmiş, yıllık enflasyon ise 0,39 puan gerileyerek yüzde 14,87 olmuş. Yıllık enflasyon imalat sanayisinde yüzde 16,49’a gerilerken petrol ve ana metal hariç imalat sanayisinde yüzde 13,81 ile yatay seyretmiş.

2017 Haziran Ayı Fiyat Gelişmeleri

Dipnotlar:

[1] TÜİK tarafından yayımlanmaya başlayan özel kapsamlı göstergelerden B ve C endeksleri, 2017 yılı öncesinde yayımlanan H ve I endekslerinin devamıdır. D endeksi ise işlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE’dir.

TCMB
TCMB

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

All Articles

Editöre Not
Her türlü görüş, öneri
ve yorumlarınız için:
Mesaj Gönder

Geri Bildirim gönder...

ANA SAYFA

* Blogda yer verilen görüşler yazarlara aittir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının resmi görüşlerini temsil etmeyebilir.

Giriş Yapın

Giriş Yapın