TT Loading
TCMB
TCMB

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

All Articles

Editöre Not
Her türlü görüş, öneri
ve yorumlarınız için:
Mesaj Gönder

Merkez Bankası her ay fiyat istatistiklerinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ilan edilmesini izleyen iş günü içinde Aylık Fiyat Gelişmeleri raporu yayımlıyor. Rapor, Merkez Bankasının bir önceki ayın enflasyon rakamlarına ilişkin ilk görüşlerini ifade etmekte. Rapor ile temel olarak resmi fiyat istatistiklerinin açıklanması ile Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı arasında geçen süre zarfında aylık enflasyon gelişmelerinin kamuoyu tarafından daha sağlıklı biçimde yorumlanmasına katkıda bulunmak amaçlanıyor.

Son yayımlanan Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporuna göre, 2017 yılı Ekim ayında gıda yıllık enflasyonu işlenmiş gıda fiyatları kaynaklı olarak yükseldi, petrol ve diğer girdi fiyatları ile döviz kurundaki gelişmelerle, enerji fiyatları son aylardaki yüksek artış eğilimini sürdürdü. Temel mal enflasyonu, döviz kuru gelişmelerinin yanı sıra beyaz eşya ile mobilya sektöründeki geçici vergi indirimlerinin geri alınmasının etkisiyle yükselirken giyim grubundaki yöntem değişiminin yukarı yönlü etkisi azalarak da olsa sürdü. Hizmet grubunda ise yıllık enflasyon önemli bir değişim göstermedi. Bu çerçevede, çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonu ve ana eğilimi, temel mal grubu öncülüğünde yükseldi.

2017 yılı Ekim tüketici fiyatları yüzde 2,08 oranında arttı ve yıllık enflasyon 0,70 puan yükselerek yüzde 11,90 oldu. Bu dönemde B ve C endekslerinin[1] yıllık değişim oranları sırasıyla 0,90 ve 0,84 puan artarak sırasıyla yüzde 11,79 ve 11,82 oranında gerçekleşti. Alt grupların yıllık tüketici enflasyonuna katkıları incelendiğinde, bir önceki aya göre temel mal ve enerji gruplarının katkısının sırasıyla 0,52 ve 0,12 puan arttığı, diğer alt grupların katkılarında ise belirgin bir değişim olmadığı  görülüyor.

Mevsimsellikten arındırılmış verilerle çekirdek enflasyon göstergelerinin üç aylık ortalamaları incelendiğinde, enflasyonun ana eğilimindeki yükselişin Ekim ayında da sürdüğü gözleniyor. Bu dönemde ana eğilim hizmet grubunda bir miktar iyileşirken, temel mal grubunda hızlı bir yükseliş izleniyor. Bu yükselişte beyaz eşya ile mobilya sektöründeki geçici vergi indirimlerinin geri alınması ve giyim grubundaki ağırlık yöntemi değişikliği etkili olurken, bu etkiler arındırıldığında daha sınırlı da olsa yükselişin sürdüğü görülüyor.

Yurt içi üretici fiyatları Ekim ayında yüzde 1,71 oranında arttı, yıllık enflasyon 1,00 puan artışla yüzde 17,28 olarak gerçekleşti. Bu gelişmede döviz kuru ve başta petrol olmak üzere emtia fiyatlarındaki artışlar belirleyici oldu. Yıllık enflasyon imalat sanayiinde yüzde 18,86’ya yükseldi, petrol ve ana metal hariç imalat sanayiinde alt gruplar geneline yayılan fiyat artışlarına bağlı olarak yüzde 14,66 oldu. Bu dönemde, petrol ve ana metal hariç imalat sanayi fiyatlarının mevsimsellikten arındırılmış eğiliminin arttığı görülüyor.

2017 Ekim Ayı Fiyat Gelişmeleri

Dipnotlar:

[1] TÜİK tarafından yayımlanmaya başlayan özel kapsamlı göstergelerden B ve C endeksleri, 2017 yılı öncesinde yayımlanan H ve I endekslerinin devamıdır. D endeksi ise işlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE’dir.

TCMB
TCMB

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

All Articles

Editöre Not
Her türlü görüş, öneri
ve yorumlarınız için:
Mesaj Gönder

Geri Bildirim gönder...

ANA SAYFA

* Blogda yer verilen görüşler yazarlara aittir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının resmi görüşlerini temsil etmeyebilir.

Giriş Yapın

Giriş Yapın