TT Loading
TCMB
TCMB

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

All Articles

Editöre Not
Her türlü görüş, öneri
ve yorumlarınız için:
Mesaj Gönder

Merkez Bankası her ay fiyat istatistiklerinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ilan edilmesini izleyen iş günü içinde Aylık Fiyat Gelişmeleri raporu yayımlıyor. Rapor, Merkez Bankasının bir önceki ayın enflasyon rakamlarına ilişkin ilk görüşlerini ifade etmekte. Rapor ile temel olarak resmi fiyat istatistiklerinin açıklanması ile Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı arasında geçen süre zarfında aylık enflasyon gelişmelerinin kamuoyu tarafından daha sağlıklı biçimde yorumlanmasına katkıda bulunmak amaçlanıyor.

Son yayımlanan Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporuna göre, 2018 yılı Ocak ayında işlenmemiş gıda enflasyonu belirgin oranda gerilerken, enerji grubunda yıllık enflasyon elektrik fiyatlarına bağlı yüksek fiyat artışına karşın baz etkisiyle geriledi. Birikimli döviz kuru etkilerinin hissedilmeye devam ettiği temel mal grubunda yıllık enflasyon giyim fiyatlarına bağlı olarak yukarı yönlü seyrini sürdürdü. Hizmet enflasyonunda ise bir miktar yavaşlama gözlenirken, bu gelişmelerle çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonu ve ana eğilimi yüksek seviyesini korudu.

2018 yılı Ocak tüketici fiyatları yüzde 1,02 oranında arttı ve yıllık enflasyon 1,57 puan gerileyerek yüzde 10,35 oldu. Bu dönemde B ve C endekslerinin[1] yıllık değişim oranları sırasıyla yüzde 12,31 ve 12,18 oranında gerçekleşti. Alt grupların yıllık tüketici enflasyonuna katkıları incelendiğinde, tüm alt grupların katkısında düşüş görülüyor. Bu dönemde gıda, alkol-tütün-altın ve enerji gruplarının katkısı sırasıyla 1,01; 0,22 ve 0,15 puan azalırken, hizmet ve temel mal gruplarının katkısındaki azalış 0,1’er puan oldu.

Mevsimsellikten arındırılmış verilerle çekirdek enflasyon göstergelerinin üç aylık ortalamalarına göre enflasyonun ana eğiliminin bir miktar gerilediği gözlemleniyor. Bu dönemde ana eğilim hizmet grubunda düşük bir oranda artarken, temel mal grubunda ise gerilediği izleniyor. Bu gelişmelerle, çekirdek enflasyon göstergelerinin ana eğilimindeki yüksek seviyelerin korunduğu görülüyor.

Yurt içi üretici fiyatları Ocak ayında yüzde 0,99 oranında arttı, yıllık enflasyon baz etkisiyle 3,33 puan gerileyerek yüzde 12,14 olarak gerçekleşti. Üretici fiyat artışında döviz kurundaki ılımlı seyre karşılık başta petrol ve metaller olmak üzere emtia fiyatlarındaki artışların olumsuz etkisi izleniyor. Yıllık enflasyon imalat sanayi ile ana metal ve petrol hariç imalat sanayiinde baz etkileriyle geriledi ve sırasıyla yüzde 14,13 ve 12,30 oldu. Bu dönemde, petrol ve ana metal hariç imalat sanayi fiyatlarının mevsimsellikten arındırılmış ana eğilimi ise bir miktar geriledi.

2018 Ocak Ayı Fiyat Gelişmeleri

Dipnotlar:

[1] TÜİK tarafından yayımlanmaya başlayan özel kapsamlı göstergelerden B ve C endeksleri, 2017 yılı öncesinde yayımlanan H ve I endekslerinin devamıdır. D endeksi ise işlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE’dir.

TCMB
TCMB

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

All Articles

Editöre Not
Her türlü görüş, öneri
ve yorumlarınız için:
Mesaj Gönder

Geri Bildirim gönder...

ANA SAYFA

* Blogda yer verilen görüşler yazarlara aittir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının resmi görüşlerini temsil etmeyebilir.

Giriş Yapın

Giriş Yapın