TT Loading
TCMB
TCMB

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

All Articles

Editöre Not
Her türlü görüş, öneri
ve yorumlarınız için:
Mesaj Gönder

Merkez Bankası her ay fiyat istatistiklerinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ilan edilmesini izleyen iş günü içinde Aylık Fiyat Gelişmeleri raporu yayımlıyor. Rapor, Merkez Bankasının bir önceki ayın enflasyon rakamlarına ilişkin ilk görüşlerini ifade etmekte. Rapor ile temel olarak resmi fiyat istatistiklerinin açıklanması ile Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı arasında geçen süre zarfında aylık enflasyon gelişmelerinin kamuoyu tarafından daha sağlıklı biçimde yorumlanmasına katkıda bulunmak amaçlanıyor.

Son yayımlanan Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporuna göre, 2017 yılı Mayıs ayında gıda yıllık enflasyonunda yukarı yönlü seyir devam etti. Enerji enflasyonundaki düşüş Mayıs ayında da sürerken hizmet enflasyonunda yükseliş kaydedildi. Temel mal grubunda Türk lirasındaki birikimli değer kaybının gecikmeli etkileri ise hissedilmeye devam etti. Bununla birlikte, giyim fiyatlarında yöntem değişikliğinden kaynaklanan geçici faktörler temel mal grubunda enflasyonu düşürücü yönde etki yapmış. Söz konusu geçici etkiler arındırıldığında enflasyonun ana eğiliminde sınırlı bir düşüş olduğu gözleniyor.

2017 yılı Mayıs ayında tüketici fiyatları yüzde 0,45 oranında arttı ve yıllık enflasyon 0,15 puan düşerek yüzde 11,72 oldu. Bu dönemde B ve C endekslerinin[1] yıllık değişim oranları ise nispeten yatay seyrederek sırasıyla yüzde 9,19 ve 9,38 olarak gerçekleşti. Alt grupların yıllık tüketici enflasyonuna katkıları incelendiğinde, bir önceki aya göre gıda grubu katkısının 0,22 puan arttığı, enerji grubu katkısının ise 0,30 puan azaldığı görülüyor. Temel mal ve hizmet gruplarının katkısında ise önemli bir değişim olmamış.

Mevsimsellikten arındırılmış verilerle çekirdek enflasyon göstergelerinin üç aylık ortalamaları incelendiğinde ana eğilimde düşüş gözlenmiş. Bu dönemde hizmet grubunun eğilimi yatay seyrederken temel mal grubunun eğilimi, giyim fiyatlarına bağlı olarak, belirgin oranda yavaşlamış.

Yurt içi üretici fiyatları Mayıs ayında yüzde 0,52 oranında artmış, yıllık enflasyon 1,11 puan gerileyerek yüzde 15,26 olmuş. Bu gelişmede, uluslararası emtia fiyatları (petrol ve metal) ile döviz kurundaki olumlu seyir belirleyici olmuş. Yıllık enflasyon, imalat sanayisinde yüzde 16,77’ye gerilerken petrol ve ana metal hariç imalat sanayisinde yatay seyrederek yüzde 13,83 olarak gerçekleşmiş.

2017 Mayıs Ayı Fiyat Gelişmeleri

Dipnotlar:

[1] TÜİK tarafından yayımlanmaya başlayan özel kapsamlı göstergelerden B ve C endeksleri, 2017 yılı öncesinde yayımlanan H ve I endekslerinin devamıdır. D endeksi ise işlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE’dir.

TCMB
TCMB

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

All Articles

Editöre Not
Her türlü görüş, öneri
ve yorumlarınız için:
Mesaj Gönder

Geri Bildirim gönder...

ANA SAYFA

* Blogda yer verilen görüşler yazarlara aittir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının resmi görüşlerini temsil etmeyebilir.

Giriş Yapın

Giriş Yapın