TT Loading
TCMB
TCMB

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

All Articles

Editöre Not
Her türlü görüş, öneri
ve yorumlarınız için:
Mesaj Gönder

Merkez Bankası her ay fiyat istatistiklerinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ilan edilmesini izleyen iş günü içinde Aylık Fiyat Gelişmeleri raporu yayımlıyor. Rapor, Merkez Bankasının bir önceki ayın enflasyon rakamlarına ilişkin ilk görüşlerini ifade etmekte. Rapor ile temel olarak resmi fiyat istatistiklerinin açıklanması ile Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı arasında geçen süre zarfında aylık enflasyon gelişmelerinin kamuoyu tarafından daha sağlıklı biçimde yorumlanmasına katkıda bulunmak amaçlanıyor.

Son yayımlanan Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporuna göre, 2017 yılı Nisan ayında gıda yıllık enflasyonunda Nisan ayı Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti’nde belirtildiği üzere belirgin bir artış kaydedildi. Bu gelişme tüketici enflasyonundaki yükselişin ana belirleyicisi oldu. Öte yandan, enerji fiyatları geçen ayın ardından bu dönemde de gerilemiş, hizmet enflasyonundaki yüksek seyir devam etmiş. Temel mal enflasyonu giyim grubu öncülüğünde gerilerken giyim dışı gruplar üzerinde Türk lirasındaki birikimli değer kaybının gecikmeli etkileri sürmüş. Bu doğrultuda çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonu yatay seyretmiş, ana eğilimi ise sınırlı bir düşüş göstermiş.

2017 yılı Nisan ayında tüketici fiyatları yüzde 1,31 oranında artmış ve yıllık enflasyon 0,58 puan yükselerek yüzde 11,87 oldu. Bu dönemde B ve C endekslerinin[1] yıllık değişim oranları ise nispeten yatay seyrederek sırasıyla yüzde 9,12 ve 9,42 olarak gerçekleşti. Alt grupların yıllık tüketici enflasyonuna katkıları incelendiğinde, bir önceki aya göre gıda ve hizmet grubu katkılarının sırasıyla 0,64 ve 0,07 puan arttığı, enerji grubu katkısının ise 0,15 puan azaldığı görülüyor. Temel mal ve alkol-tütün gruplarının katkısında ise önemli bir değişim olmamış.

Mevsimsellikten arındırılmış verilerle çekirdek enflasyon göstergelerinin üç aylık ortalamaları incelendiğinde ana eğilimde sınırlı bir düşüş gözleniyor. Bu dönemde hizmet ve temel mal gruplarında enflasyonun ana eğilimi bir miktar düşüş kaydetmekle birlikte yüksek seviyesini korumuş.

Yurt içi üretici fiyatları Nisan ayında yüzde 0,76 oranında artmış, yıllık enflasyon 0,28 puan yükselerek yüzde 16,37 olmuş. Bu gelişmede, döviz kuru ve uluslararası emtia fiyatlarının gecikmeli etkileri belirleyici olmuş. Yıllık enflasyon, imalat sanayisinde yüzde 18,27’ye, petrol ve ana metal hariç imalat sanayisinde ise yüzde 13,82’ye ulaşmış.

2017 Nisan Ayı Fiyat Gelişmeleri

Dipnotlar:

[1] TÜİK tarafından yayımlanmaya başlayan özel kapsamlı göstergelerden B ve C endeksleri, 2017 yılı öncesinde yayımlanan H ve I endekslerinin devamıdır. D endeksi ise işlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE’dir.

TCMB
TCMB

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

All Articles

Editöre Not
Her türlü görüş, öneri
ve yorumlarınız için:
Mesaj Gönder

Geri Bildirim gönder...

ANA SAYFA

* Blogda yer verilen görüşler yazarlara aittir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının resmi görüşlerini temsil etmeyebilir.

Giriş Yapın

Giriş Yapın