TT Loading
TCMB
TCMB

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

All Articles

Editöre Not
Her türlü görüş, öneri
ve yorumlarınız için:
Mesaj Gönder

Merkez Bankası her ay fiyat istatistiklerinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ilan edilmesini izleyen iş günü içinde Aylık Fiyat Gelişmeleri raporu yayımlıyor. Rapor, Merkez Bankasının bir önceki ayın enflasyon rakamlarına ilişkin ilk görüşlerini ifade etmekte. Rapor ile temel olarak resmi fiyat istatistiklerinin açıklanması ile Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı arasında geçen süre zarfında aylık enflasyon gelişmelerinin kamuoyu tarafından daha sağlıklı biçimde yorumlanmasına katkıda bulunmak amaçlanıyor.

Son yayımlanan Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporuna göre, 2017 yılı Ocak ayında gıda yıllık enflasyonu Ocak ayı PPK Toplantı Özetinde belirtildiği gibi işlenmemiş gıda kaynaklı olarak artış göstermiş. Enerji grubu yıllık enflasyonundaki artış ise döviz kuru gelişmelerine bağlı olarak sürmüş.  Raporda, talep koşulları kısmen sınırlayıcı olmakla birlikte Türk lirasındaki belirgin değer kaybının etkisiyle çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonu ve ana eğilimi yükselttiği belirtiliyor.

2017 yılı Ocak ayında tüketici fiyatları yüzde 2,46 oranında arttı ve yıllık tüketici enflasyonu 0,69 puan yükselerek yüzde 9,22 oldu. Bu dönemde B ve C endekslerinin[1] yıllık değişim oranları sırası ile 0,25 ve 0,26 puan artarak yüzde 7,54 ve 7,74 olarak gerçekleşti. Alt grupların yıllık tüketici enflasyonuna katkıları incelendiğinde, bir önceki aya göre gıda ve enerji gruplarının katkısı sırasıyla 0,46 ve 0,37 puan artarken alkol-tütün grubunun katkısının 0,35 puan azaldığı gözleniyor. Bu dönemde temel mal ve hizmet gruplarının katkısında belirgin bir değişim olmamış. Mevsimsellikten arındırılmış verilerle enflasyonun üç aylık ortalamalara göre ana eğilimine bakıldığında, çekirdek enflasyon göstergelerindeki bozulmanın sürdüğü görülüyor. Bu gelişmede, Türk lirasındaki değer kaybına bağlı olarak temel mal grubu ana eğiliminde gözlenen yükselişin yanı sıra, hizmet grubu ana eğiliminde gözlenen yukarı yönlü hareket de etkili.

Yurt içi üretici fiyatlarının ise Ocak ayında yüzde 3,98 oranında arttığı, yıllık enflasyon 3,75 puan yükselerek yüzde 13,69 olduğu görülüyor. Bu artış, büyük ölçüde Türk lirasındaki değer kaybından kaynaklanmış. Yıllık enflasyon imalat sanayisinde yüzde 15,77’ye, petrol ve ana metal hariç imalat sanayisinde ise yüzde 10,70’e ulaşmış.

2017 Ocak Ayı Fiyat Gelişmeleri

Dipnotlar:

[1] TÜİK tarafından yayımlanmaya başlayan özel kapsamlı göstergelerden B ve C endeksleri, 2017 yılı öncesinde yayımlanan H ve I endekslerinin devamıdır. D endeksi ise işlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE’dir.

TCMB
TCMB

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

All Articles

Editöre Not
Her türlü görüş, öneri
ve yorumlarınız için:
Mesaj Gönder

Geri Bildirim gönder...

ANA SAYFA

* Blogda yer verilen görüşler yazarlara aittir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının resmi görüşlerini temsil etmeyebilir.

Giriş Yapın

Giriş Yapın