TT Loading
TCMB
TCMB

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

All Articles

Editöre Not
Her türlü görüş, öneri
ve yorumlarınız için:
Mesaj Gönder

Merkez Bankası her ay fiyat istatistiklerinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ilan edilmesini izleyen iş günü içinde Aylık Fiyat Gelişmeleri raporu yayımlıyor. Rapor, Merkez Bankasının bir önceki ayın enflasyon rakamlarına ilişkin ilk görüşlerini ifade etmekte. Rapor ile temel olarak resmi fiyat istatistiklerinin açıklanması ile Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı arasında geçen süre zarfında aylık enflasyon gelişmelerinin kamuoyu tarafından daha sağlıklı biçimde yorumlanmasına katkıda bulunmak amaçlanıyor.

Son yayımlanan Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporuna göre, 2016 yılı Aralık ayında gıda yıllık enflasyonu Aralık ayı PPK Toplantı Özetinde belirtildiği gibi işlenmemiş gıda kaynaklı olarak artış göstermiş. Enerji grubu yıllık enflasyonundaki artış ise döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki yükselişe bağlı olarak sürmüş.  Raporda,  başta tütün ürünlerine yönelik olmak üzere son dönemde yapılan vergi ayarlamalarının enflasyon üzerinde belirgin bir yukarı yönlü etki yaptığını belirtiliyor. Banka bu dönemde Türk lirasındaki değer kaybının etkisiyle çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonu ve ana eğiliminin yükseldiğini ifade ediyor.

2016 yılı Aralık ayında tüketici fiyatları yüzde 1,64 oranında arttı ve yıllık tüketici enflasyonu 1,53 puan yükselerek yüzde 8,53 oldu. Bu dönemde H ve I endekslerinin yıllık değişim oranları sırası ile 0,4 ve 0,5 puan artarak yüzde 7,29 ve 7,48 olarak gerçekleşti. Alt grupların yıllık tüketici enflasyonuna katkılarına bakıldığında, bir önceki aya göre gıda, alkol tütün, enerji ve temel mal gruplarının katkılarının sırasıyla 0,49, 0,44, 0,33 ve 0,22 puan arttığı gözleniyor. Bu dönemde hizmet grubunun katkısı ise görece yatay seyretmiş. Mevsimsellikten arındırılmış verilerle enflasyonun üç aylık ortalamalara göre ana eğilimi incelendiğinde, çekirdek enflasyon göstergelerinde belirgin bir bozulma söz konusu. Bu gelişmede ise, Türk lirasındaki değer kaybına bağlı olarak temel mal grubu ana eğiliminde gözlenen yükseliş belirleyici.

Yurt içi üretici fiyatlarının ise Aralık ayında yüzde 2,98 oranında arttığı, yıllık enflasyonun 3,53 puan yükselerek yüzde 9,94 olduğu görülüyor. Bu artışta, Türk lirasındaki değer kaybına ek olarak uluslararası petrol fiyatlarındaki yükseliş etkili olmuş. Yıllık enflasyon imalat sanayisinde yüzde 12,07’ye, petrol ve ana metal hariç imalat sanayisinde ise yüzde 8,46’ya yükselmiş.

2016 Aralık Ayı Fiyat Gelişmeleri

 

TCMB
TCMB

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

All Articles

Editöre Not
Her türlü görüş, öneri
ve yorumlarınız için:
Mesaj Gönder

Geri Bildirim gönder...

ANA SAYFA

* Blogda yer verilen görüşler yazarlara aittir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının resmi görüşlerini temsil etmeyebilir.

Giriş Yapın

Giriş Yapın