TT Loading
TCMB
TCMB

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

All Articles

Editöre Not
Her türlü görüş, öneri
ve yorumlarınız için:
Mesaj Gönder

Merkez Bankası her ay fiyat istatistiklerinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ilan edilmesini izleyen iş günü içinde Aylık Fiyat Gelişmeleri raporu yayımlıyor. Rapor, Merkez Bankasının bir önceki ayın enflasyon rakamlarına ilişkin ilk görüşlerini ifade etmekte. Rapor ile temel olarak resmi fiyat istatistiklerinin açıklanması ile Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı arasında geçen süre zarfında aylık enflasyon gelişmelerinin kamuoyu tarafından daha sağlıklı biçimde yorumlanmasına katkıda bulunmak amaçlanıyor.

Son yayımlanan Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporuna göre, 2017 yılı Ağustos ayında gıda yıllık enflasyonu, işlenmemiş gıda fiyatlarındaki olumsuz baz etkisinin yanında işlenmiş gıda fiyatlarındaki artış sonucunda yükseldi, enerji fiyatları petrol ve diğer girdi fiyatlarına bağlı olarak önemli bir artış gösterdi. Yıllık enflasyon hizmet grubunda yatay seyrederken, temel mal grubunda giyim ve dayanıklı tüketim malları kaynaklı olarak belirgin bir artış kaydedildi. Bu doğrultuda, çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonu ve ana eğilimi yükseldi.

2017 yılı Ağustos ayında tüketici fiyatları yüzde 0,52 oranında arttı ve yıllık enflasyon 0,89 puan artarak yüzde 10,68 oldu.  Bu dönemde B ve C endekslerinin[1] yıllık değişim oranları  0,66 ve 0,56 puan artarak sırasıyla yüzde 10,12 ve 10,16 oranında gerçekleşti. Alt grupların yıllık tüketici enflasyonuna katkıları incelendiğinde, bir önceki aya göre gıda, enerji ve temel mal gruplarının katkısının sırasıyla 0,40; 0,31 ve 0,31 puan arttığı; alkol-tütün grubunun katkısının 0,19 puan azaldığı, hizmet grubundan gelen katkının ise önemli ölçüde değişmediği görülüyor.

Mevsimsellikten arındırılmış verilerle çekirdek enflasyon göstergelerinin üç aylık ortalamaları incelendiğinde, enflasyonun ana eğilimindeki yükselişin Ağustos ayında sürdüğü gözleniyor. Bu dönemde temel mal grubu ana eğiliminde yükseliş, hizmet grubu ana eğiliminde ise bir miktar iyileşme izleniyor. Temel mal grubu ana eğilimindeki yükselişte giyim fiyatlarındaki yöntem değişikliğinin olumsuz etkisi de hissediliyor.

Yurt içi üretici fiyatları Ağustos ayında yüzde 0,85 oranında arttı, yıllık enflasyon 0,89 puan yükselerek yüzde 16,34 olarak gerçekleşti. Bu artışta, petrol ve endüstriyel metal gibi uluslararası emtia fiyatlarındaki gelişmelerin etkisi öne çıktı. Nitekim, yıllık enflasyon imalat sanayisinde yüzde 17,94’e yükselirken, petrol ve ana metal hariç imalat sanayisinde yüzde 14,14’e geriledi.

2017 Ağustos Ayı Fiyat Gelişmeleri

Dipnotlar:

[1] TÜİK tarafından yayımlanmaya başlayan özel kapsamlı göstergelerden B ve C endeksleri, 2017 yılı öncesinde yayımlanan H ve I endekslerinin devamıdır. D endeksi ise işlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE’dir.

TCMB
TCMB

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

All Articles

Editöre Not
Her türlü görüş, öneri
ve yorumlarınız için:
Mesaj Gönder

Geri Bildirim gönder...

ANA SAYFA

* Blogda yer verilen görüşler yazarlara aittir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının resmi görüşlerini temsil etmeyebilir.

Giriş Yapın

Giriş Yapın